Vaasan VPK

Vapaaehtoisesti 24/7/365

toiminnan tarkoitus

  • Täyttää Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Vaasan VPK:n välillä oleva palokuntasopimus.
  • Vapaaehtoisesti ja ilman henkilökohtaista korvausta osallistua pelastustoimen tehtäviin päällikön määräämällä tavalla.
  • Antaa koulutusta ja valistusta pelastustoimeen liittyvissä asioissa.
  • Kehittää ja kouluttaa jäsenistöään, jotta se suoriutuisi sille annetuista tehtävistä entistä paremmin.
  • Muut päällikön määräämät asiat.

 

Koulutamme vuosittain yli viidessäkymmenessä harjoitusillassa jäseniämme jotka ovat valmiita hyödyntämään taitojaan milloin tahansa.

Yhdistyksenä Vaasan VPK on yksi Vaasan vanhimmista vielä toiminnassa olevista yhdistyksistä.

Suomessa on palokunnan historian aikana koettu monia erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia. Kuitenkin palokunta-aate on aina sopeutunut vallitsevaan tilanteeseen ja toiminta on jatkunut. Erikoistumalla tiettyihin pelastustoiminnan eri alueisiin, tulee VPK:n rooli myös tulevaisuudessa olemaan merkittävä.

Hallinnollinen organisaatio

Hallinnollisissa asioissa ylin toimivalta on palokunnan yleisellä kokouksella. Toimeenpanovalta on palokunnan hallituksella, jota edustaa hallituksen puheenjohtaja. 

Hallitukseen kuuluu kuusi henkilöä, heidän varajäsenensä sekä eri osastojen edustajat, palokunnan päällikkö sekä rahastonhoitaja.