Vapaaehtoisesti
24/7/365

Naisosasto

Osaston toiminnan tarkoituksena on kouluttaa jäseniään yleishyödyllisissä asioissa, kuten esimerkiksi ensiavun annossa, muonituksessa, alkusammutuksessa ja varautumisessa. Osasto kokoontuu kerhoiltoihin n. 20 kertaa vuodessa, kesäisin pidämme kesätauon. Kerhoilloissa saatamme myös toisinaan askarrella, leipoa tai tutustua paikallisiin pienyrittäjiin.

NAISOSASTON TOIMINTA

Naisosasto on perustettu 12.10.1959. Osaston tehtävänä on tukea oman palokunnan toimintaa hoitaen muonituksia mm. leireille, kursseille sekä palo- ja pelastusoperaatioihin. Toimimme yhteistyössä myös muiden palokunnan osastojen kanssa. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n ja SPEK Pohjanmaan kanssa tehdään yhteistyötä. Osallistutaan kursseille sekä muonitetaan palokuntanuorten kesä- ja talvileireillä palokuntanuoria ja heidän kouluttajiaan.

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Osasto on solminut muonitussopimuksen Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa syksyllä 2018. Olemme sitoutuneet muonittamaan pelastajia sellaisilla pelastustehtävillä, joissa pelastustyön on arvioitu kestävän pitkään (esim. metsäpalot, rakennuspalot). Osasto saa pyynnön muonitukseen päivystävältä palomestarilta Hätäkeskuksen kautta.

Kausisuunnitelma kevät 2022

9.2. Kevätkauden avaus / kahvittelut
23.2. Ensiapukoulutus
9.3. Muonitusharjoitus
23.3. Askartelu
6.4. Alkusammutusharjoitus
20.4. Virve-koulutus / paikkatuntemus
4.5. Vierailu
18.5. Kivijärvellä letkun käsittely
1.6. Kevätkauden päätös

MUUT TAPAHTUMAT:

  • Palokuntanuorten talvileiri, 15.3.2022 (alustava, muonitus)
  • Kevätkokous
  • Palokuntanaisten virkistyspäivä Lapualla, kesäkuu
  • Palokuntanuoren valtakunnallinen kesäleiri Eldis 2-9.7.2022 Helsinki (muonitus)
  • Toimintaviikonloppu nuoremmille palokuntanuorille, heinäkuu (muonitus)
  • Toimintaviikonloppu vanhemmille palokuntanuorille Ilmajoella, syyskuu (muonitus)

Osaston yhteyshenkilö toimii VPK:n hallituksessa naisosaston edustajana.

Naisosasto kokoontuu joka toinen keskiviikko (parillisilla viikoilla) klo 18.00 varikolla Kutterisatamassa.