Vaasan VPK

Vapaaehtoisesti
24/7/365

Naisosasto

Osaston toiminnan tarkoituksena on kouluttaa jäseniään yleishyödyllisissä asioissa, kuten esimerkiksi ensiavun annossa, muonituksessa, alkusammutuksessa ja varautumisessa. Osasto kokoontuu kerhoiltoihin n. 20 kertaa vuodessa, kesäisin pidämme kesätauon. Kerhoilloissa saatamme myös toisinaan askarrella, leipoa tai tutustua paikallisiin pienyrittäjiin.

NAISOSASTON TOIMINTA

Naisosasto on perustettu 12.10.1959. Osaston tehtävänä on tukea oman palokunnan toimintaa hoitaen muonituksia mm. leireille, kursseille sekä palo- ja pelastusoperaatioihin. Toimimme yhteistyössä myös muiden palokunnan osastojen kanssa. Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n ja SPEK Pohjanmaan kanssa tehdään yhteistyötä. Osallistutaan kursseille sekä muonitetaan palokuntanuorten kesä- ja talvileireillä palokuntanuoria ja heidän kouluttajiaan.

OPERATIIVINEN TOIMINTA

Osasto on solminut muonitussopimuksen Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa syksyllä 2018. Olemme sitoutuneet muonittamaan pelastajia sellaisilla pelastustehtävillä, joissa pelastustyön on arvioitu kestävän pitkään (esim. metsäpalot, rakennuspalot). Osasto saa pyynnön muonitukseen päivystävältä palomestarilta Hätäkeskuksen kautta.

Kausisuunnitelma kevät 2024

24.1. Kevätkauden avaus / kahvittelut
7.2. Ensiapuharjoitus
21.2. Askarteluilta
6.3. Ajoharjoittelu-virve-paikkatuntemus
20.3. Muonituskontti ja ajoneuvokalusto
3.4. Alkusammutusharjoitus
17.4. Itsepuolustusilta
1.5. Vappu
15.5. Vierailu
29.5. Kevätkauden päätös

Muut tapahtumat:
– Palokuntanuorten talvileiri 22-24.3.2024 Peräseinäjoella (muonitus)
– Kevät kokous 13.4.2024 (alustava)
– Palokuntanuorten kesäleiri 2-7.7.2024 Kuortaneella (muonitus)

 

MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Osaston yhteyshenkilö toimii VPK:n hallituksessa naisosaston edustajana.

Naisosasto kokoontuu joka toinen keskiviikko (parillisilla viikoilla) klo 18.00 varikolla Kutterisatamassa.