Hälytysosasto muodostaa rungon palokunnan toiminnassa. Se suorittaa varsinaisen palo- ja pelastustoiminnan.

Hälytysosaston toiminnan tarkoituksena on tarjota tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa järjestäytynyttä apua onnettomuuden uhreille sekä vaarassa oleville ja näin täyttää Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Vaasan VPK:n välille solmittu palokuntasopimus. Vaasan VPK toimii tarvittessa myös pelastuslaitoksen reservinä. Vaasan VPK:lla on vuosittain n. 50 Hälytystä.

Täyttääksemme meille asetetut vaatimukset koulutamme ja harjoitamme jäseniä toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hälytysosaston toiminta

Hälytysosaston jäsenet ovat eri ammatteja edustavia suomen- ja ruotsinkielisiä miehiä ja naisia. Henkilöstön koulutusta ja motivaatiota pidetään yllä harjoituksilla joihin kuuluu kalustonkäyttö harjoituksia, tilanneharjoituksia, kilpailuja, kursseja, oppitunteja ja liikuntaa, yhteensä noin 150 – 200 tuntia vuodessa.

Kausisuunnitelma syksy 2021

16.08 Kauden avaus OT/ HT
23.08 Perusselvityksiä OT/ HT
30.08 Pumppukalusto OT/ HT
06.09 Meri/ ÖT- kalusto HT
13.09 Raivauskal. / virvekal. OT/ HT
20.09 Konttikalusto HT
27.09 Liikenneonnettomuudet HT
04.10 Savusukellus kylmä / laitetuntemus OT/ HT
11.10 Perusselvitys/ käyt. harj. HT
18.10 Syysloma, ei harjoituksia
25.10 Henkilökohtainen/ryhmä kilpailu
01.11 Savusukellus, lämmin/ valaisinkal. HT
08.11 Vieraileva luennoitsija OT
15.11 Paloilmoittimet OT/ HT
22.11 Köysikalustokoulutus OT / HT
29.11 Tilanneharj. ryhmittäin OT
06.12 Itsenäisyyspäivä, ei harjoituksia
13.12 Sovellettu köysikalusto OT/ HT
20.12 Kauden päätös, vierailija OT
21.8 Kesäjuhla
13.11 Syyskokous, alustava
27.11 Päivä paloasemalla -tapahtuma
04.12 Pikkujoulu, alustava

MUUTOKSET MAHDOLLISIA, VARAUS NÄIHIN PIDÄTETÄÄN!

Mukaan hälytysosastoon!

Jos haluat innostavan ja kiinnostavan harrastuksen, josta on hyötyä myös tulevaisuudessa, tule mukaan!

Hälytysosastoon voi liittyä jokainen täysi-ikäinen mies tai nainen, jolla on hyvä yleiskunto ja terveys.

Sinun ei tarvitse olla pelastustoimen taitaja tai aiemmin mukana ollut. Me koulutamme sinut tehtävään!

Koulutus tapahtuu pääosin viikkoharjoituksissa, jotka ovat maanantai-iltaisin klo 18.00 alkaen varikollamme Kutterisatamassa.

Harjoitukset kestävät yleensä 2-3 tuntia riippuen aiheesta, joka voi olla kaluston käyttö- sekä tilanneharjoituksia, kilpailuja, kursseja, oppitunteja tai liikuntaa. Aihe määräytyy kausisuunnitelman mukaan. Koulujen loma-aikoina pidämme taukoa harjoituksista.

Parhaiten pääset mukaan tulemalla maanantai-iltana varikolle ja esittelemällä itsesi

Palokunta harrastuksena on täysin ilmainen

Vaatimukset

Hälytysosaston jäsenet jaetaan koulutustasonsa mukaan. Tämän perusteella heidät nimetään sammutusmiesharjoittelijoiksi, nuoremmiksi sammutusmiehiksi, sammutusmiehiksi, vanhemmiksi sammutusmiehiksi, yksikönjohtajiksi tai päälliköksi.

Sisäministeriön ohjeen mukaan sammutusmiesharjoittelijaksi kutsutaan henkilöä, joka osallistuu hälytysosaston harjoituksiin mutta ei hälytyksiin. Hälytyksiin pääsemisen edellytyksenä on sammutustyökurssin hyväksytty suorittaminen sekä 18-vuoden ikä. Sammutusmieheksi henkilöä kutsutaan, kun hän on suorittanut hyväksytyksi sammutustyökurssin sekä savusukelluskurssin fyysisine kuntotesteineen.

Nuoremmalle sammutusmiehelle tai sammutusmiesharjoittelijalle riittää, että henkilö on hyvässä yleiskunnossa. Eli jaksaa nostaa painavempia esineitä ja toimia sammutustyössä, mikä ei tarkoita lähelläkään teräsmiehen kuntoa.

Koulutustastoltaan sammutusmies toimii savusukeltajana, joten hänen kuntonsa täytyy olla Sisäministeriön ohjeiden mukainen. Savusukeltajan kuntotesti on kaksiosainen, ja se koostuu lihasvoima- ja kestävyystestistä sekä savusukellusta jäljittelevästä testiradasta.